User Interface. Table Layout

Table Layout este un ViewGroup care permite afişarea componentelor grafice pe linii şi coloane (aşa se explică denumirea de “Table”).

Un TableLayout este alcătuit din mai multe componente TableRow, iar la rândul său un TableRow poate conţine una sau mai multe celule. Fiecare celulă poate conţine doar un singur View.  Coloanele care alcătuiesc structura tabelului sunt recunoscute de Android.

În continuare este listat un fişier xml care conţine un TableLayout alcătuit din 3 rânduri a câte 2 celule fiecare:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TableLayout
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:paddingLeft="10dip"
android:paddingRight="10dip"
android:paddingTop="20dip"
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
<TableRow>
<TextView
android:text="Nume:"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_column="1"
android:textSize="20dp">
</TextView>
<EditText android:width="200dip"
android:height="30dip"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content" />
</TableRow>
<TableRow>
<TextView
android:text="Prenume: "
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_column="1"
android:textSize="20dp">
</TextView>
<EditText android:width="200dip"
android:height="30dip"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content" />!0D
</TableRow>
<TableRow>
<TextView
android:text="Profesie: "
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_column="1"
android:textSize="20dp">
</TextView>
<EditText android:width="200dip"
android:height="30dip"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content" />
</TableRow>
</TableLayout>

Utilizând acest screen în cadrul unei aplicaţii Android se va afişa următoare interfaţă grafică:

Ca observaţie se remarcă faptul că structura şi modul de utilizare a unui TableLayout se aseamănă cu tag-ul <table> din HTML.  TableRow se aseamănă cu un element <tr>, diferenţa cea mai evidentă este determinată  de celule. În Android o celulă poate fi orice element de tip View.

User Interface. Table Layout

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s