Web View

Dacă aţi ţinut evidenţa tutorialelor anterioare, un loc special l-a ocupat prezentarea componentelor care pot alcătui o interfaţă grafică. WebView face parte din această categorie şi are ca scop principal realizarea unui screen având rol de browser. Pentru a exemplifica utilitatea acestui View vom utiliza o simplă activitate care va face posibilă deschiderea unei pagini web.

 

Pentru a realiza acest deziderat, se alcătuieşte un layout xml de forma:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:orientation="vertical"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent">
<LinearLayout android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:paddingTop="10dip"
android:paddingLeft="10dip"
android:layout_marginBottom="10dip"
android:gravity="center_vertical">
<EditText android:id="@+id/txtUrl"
android:layout_width="240dip"
android:layout_height="40dip"
android:background="@drawable/white"
android:layout_marginRight="10dip"
android:paddingLeft="3dip">
</EditText>
<Button android:id="@+id/btnGo"
android:layout_width="40dip"
android:layout_height="40dip"
android:background="@drawable/light_gray"
android:text="GO"
android:textColor="@drawable/white"
android:textStyle="bold"
android:onClick="btnGo_onClick">
</Button>
</LinearLayout>
<WebView
android:id="@+id/webView"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent">
</WebView>
</LinearLayout>

Pentru a pune în funcţiune acest screen este necesară crearea unui Activity, de exemplu TestUI, care să permită WebView-ului să afişeze conţinutul paginii web dorite.

package org.ex.app;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.webkit.WebView;
import android.widget.EditText;
public class TestUI extends Activity
{
EditText txtUrl;
WebView webview;
/** Called when the activity is first created. */
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
{
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.test);
txtUrl=(EditText)findViewById(R.id.txtUrl);
webview = (WebView) findViewById(R.id.webView);
}
public void btnGo_onClick(View view)
{
String url=txtUrl.getText().toString();
webview.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);
webview.loadUrl("http://"+url);
}
}

Pentru a asigura succesul acestei mini-aplicaţii este absolut necesar să se adauge în documentul manifest permisiunea pentru accesul la internet:

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>

Şi astfel aţi realizat propriul browser care să funcţioneze pe platforma Android. 😉

Web View

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s