DatePicker

Cum timpul a devenit una dintre cele mai importante resurse pe care le avem şi care parcă e din ce în ce mai limitată m-am gândit să realizez un exemplu despre cum anume se poate seta data în Android.

Pentru a realiza acest lucru există deja în Android un control DatePicker. 🙂

Workflow-ul  este foarte simplu: apăsarea unui buton determină apariţia unei ferestre care conţine un DatePicker şi 2 butoane Set şi Cancel. Dacă se va selecta Set, atunci vom afişa într-un TextView data setată, altfel nu se va întâmpla nimic.

Design-ul: 😛

main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:gravity="center_vertical|center_horizontal"
  android:background="@drawable/white">
  <Button android:id="@+id/btnData"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="Seteaza data"
  android:onClick="btnData_onClick">
  </Button>
  <TextView android:id="@+id/txtData"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:textColor="@drawable/black"
  android:textSize="17dp">
  </TextView>
</LinearLayout>

Implementarea: 😀

<pre>import java.util.Calendar;
import android.app.Activity;
import android.app.DatePickerDialog;
import android.app.Dialog;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.DatePicker;
import android.widget.TextView;

public class DataPickerExample extends Activity
{
	private TextView txtData;
  static final int DATE_DIALOG_ID = 0;

  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
  {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
    txtData=(TextView)findViewById(R.id.txtData);
  }

  @Override
  protected Dialog onCreateDialog(int id)
  {
    Calendar c = Calendar.getInstance();
    int cyear = c.get(Calendar.YEAR);
    int cmonth = c.get(Calendar.MONTH);
    int cday = c.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);
    switch (id)
    {
      case DATE_DIALOG_ID:return new DatePickerDialog(this, mDateSetListener, cyear, cmonth, cday);
    }
    return null;
  }

  private DatePickerDialog.OnDateSetListener mDateSetListener = new DatePickerDialog.OnDateSetListener()
  {
    public void onDateSet(DatePicker view, int year, int monthOfYear, int dayOfMonth)
    {
      String date_selected = String.valueOf(monthOfYear+1)+" /"
                 +String.valueOf(dayOfMonth)+" /"
                 +String.valueOf(year);
      txtData.setText( "Data selectata este "+date_selected);
    }
  };

  public void btnData_onClick(View view)
  {
  	showDialog(DATE_DIALOG_ID);
  }
}

Cam asta ar fi de prezentat, în linii mari, despre DataPicker, iar pentru cei interesaţi să aprofundeze ştiţi soluţia: apelaţi la bunul prieten google.   😉

DatePicker

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s