User Interface. EditText

În cadrul acestui tutorial vei învăța cum se utilizează EditText pentru a prelua input de la utilizator. De asemenea vei afla cum poate fi customizat acest control.

ui_index

1. Adăugare control în xml-ul asignat layout-ului

<EditText

android:id="@+id/editTextSimple"

android:layout_height="wrap_content"

android:layout_width="match_parent">

</EditText>

2. Preluare valoare în mod programatic

EditText simpleEditText = (EditText) findViewById(R.id.editTextSimple);
String strValue = simpleEditText.getText().toString();

3. Evenimente asociate

 • setOnClickListener() – utilizatorul efectuază un “click” asupra controlului
 • setOnLongClickListener() – “long-click”
 • setOnKeyListener()  – utilizatorul selectează o tastă din cadrul tastaturii virtuale
 • setOnFocusChangedListener() – modificare focus
final EditText simpleEditText = (EditText) findViewById(R.id.editTextSimple);

simpleEditText.setOnFocusChangeListener(new OnFocusChangeListener() {

public void onFocusChange(View v, boolean hasFocus) {

String strValue = simpleEditText.getText().toString();

Log.d(DEBUG_TAG, "User set EditText value to " + strValue);

}

});

4. Tipuri de input-uri

android:inputType="phone"
 • none
 • text
 • textCapCharacters
 • textCapWords
 • textCapSentences
 • textAutoCorrect
 • textAutoComplete
 • textMultiLine
 • textImeMultiLine
 • textNoSuggestions
 • textUri
 • textEmailAddress
 • textEmailSubject
 • textShortMessage
 • textLongMessage
 • textPersonName
 • textPostalAddress
 • textPassword
 • textVisiblePassword
 • textWebEditText
 • textFilter
 • textPhonetic
 • textWebEmailAddress
 • textWebPassword
 • number
 • numberSigned
 • numberDecimal
 • numberPassword
 • phone
 • datetime
 • date
 • time

5. Setare sugestie

android:hint="@string/parola"
User Interface. EditText

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s