Android – Imagine în Toast

Clasa “Toast” este folosită pentru a oferi feedback utilizatorului în privința unei activități, prin intermediul unui popup de dimensiuni reduse.


Pentru a utiliza această clasă este nevoie de o singură linie de cod.

Context context = getApplicationContext();
CharSequence text = "Hello toast!";
int duration = Toast.LENGTH_SHORT;
Toast.makeText(context, text, duration).show();</pre>

Dacă însă se dorește obținerea unei notificări de tip Toast care să conțină și o imagine se procedează astfel:

Toast toast = Toast.makeText(getApplicationContext(), "Hello, imagine!", Toast.LENGTH_LONG);
toast.setGravity(Gravity.CENTER, 0, 0);
LinearLayout toastView = (LinearLayout) toast.getView();
ImageView imageOnToast = new ImageView(getApplicationContext());
imageCodeProject.setImageResource(R.drawable.image_on_toast);
toastView.addView(imageOnToast, 0);
toast.show();
Android – Imagine în Toast

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s