HTML în TextView

Androidul permite utilizarea unor tag-uri HTML în TextView care permit customizarea designului.

magda_badita_html

TextView htmlTextView = (TextView)findViewById(R.id.html_text);
String htmlText = "<b>Text bold</b>";
htmlTextView.setText(Html.fromHtml(htmlText));

Continue reading “HTML în TextView”

HTML în TextView

HTML Content

În cadrul unei aplicaţii Android este posibilă parsarea unui conţinut HTML, iar scopul acestui tutorial este de a exemplifica această posibilitate utilizând un TextView.

Un rol important în parsarea tag-urilor HTML îl are clasa Html care conţine o metodă statică (detalii):

public static Spanned fromHtml (String source) 

Continue reading “HTML Content”

HTML Content