User Interface. Table Layout

Table Layout este un ViewGroup care permite afişarea componentelor grafice pe linii şi coloane (aşa se explică denumirea de “Table”).

Un TableLayout este alcătuit din mai multe componente TableRow, iar la rândul său un TableRow poate conţine una sau mai multe celule. Fiecare celulă poate conţine doar un singur View.  Coloanele care alcătuiesc structura tabelului sunt recunoscute de Android.

Continue reading “User Interface. Table Layout”

User Interface. Table Layout